Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 23.12.2018 21:28:23 

Fukov
 
                                                                                          Výprava do Fukova
 
- původní most přes železniční trať
 
  
 
 
 
          V létě jsme s Kodelkou podnikli průzkumnou výpravu do Fukova - bývalé nejsevernější vesnice v Čechách. Dnes už jen minimum pozůstatků připomíná někdejší slávu vesnice, která před II. světovou válkou čítala 739 obyvatel. Ves je zmiňována již v roce 1474, roku 1788 zde byl vysvěcen kostel sv. Václava, což je jistě zajímavé, neboť i přes převahu německého obyvatelstva byl za patrona vybrán český světec. V letech 1848 a 1919 se uvažovalo o přičlenění obce k Německu, avšak obyvatelé se v referendu rozhodli pro zachování v Čechách. Do roku 1938 zde bylo osm zájmových spolků. A do roku 1945 naše nejsevernější škola (obecní dvoutřídka s více než stovkou žáků), kostel s farou, křížová cesta, společná budova české i německé finanční stráže a pošta. Také zde bylo pět hostinců, asi dvacet obchodů, 58 živností a dva taxikáři. Po válce byla většina místních obyvatel odsunuta a vesnice začala bez údržby chátrat. Na podzim roku 1960 došlo k demolici domů. Fukov definitivně zanikl 23. září 1960 ve 20 hodin vyhozením školy a kostela do povětří. Podobných zločinů se komunisti dopustili na mnoha dalších vesnicích v pohraničí. Obec dnes připomínají již pouze všudypřítomné sutiny, zarostlé zbytky hřbitova se zdivem, torza hrobů a náhrobků, kus litinového plotu vrostlého do kmenů stromů, vodárna, podstavec sochy, trosky kamenného kříže a dodnes funkční železobetonový železniční nadjezd, pod kterým vjel do Sudet v roce 1938 Adolf Hitler.
Je to zvláštní pocit procházet se místy, kde dříve pulzoval život, nacházet osobní věci lidí, kteří zde žili, kteří měli k tomuto místu hluboký vztah, prodírat se houštím k pozůstatkům hrobů a z náhrobků číst, kdo je tu pochovaný. Jejich blízcí se k místu posledního odpočinku svých předků sotva kdy ještě dostali. Kromě zpěvu ptáků a cvrkotu hmyzu zde vládne až mrazivé ticho.
 
 
 
 
 zbytek hřbitovní zdi
 
 
 
 
malovaný plechový hrníček - komu asi patřil ? 
 
 
 
 
hroby
 
 
 
 
        náhrobky, které přečkaly zkázu
 
         
 
 
 
pozůstatky kostela
 
 
 
 
vodárna pohlcená vegetací
 
 
 
 
 
 
Fukov - dobová pohlednice
 
 
 
fukovský kostel a restaurant Rösche
 
 
 
 
 
 
TOPlist